Home | UCDC |  Contact       
Bine ati venit la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor!     
 
 

 

CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Domeniul fundamental: STIINTE ECONOMICE
Domeniul de licenţa: CONTABILITATE
Programul de studii: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
Durata studiilor: 3 ANI
Forma de invatamant: cu frecventa (IF)

Competente profesionale
C1. Identificarea si inregistrarea operatiunilor economice in contabilitatea entitatii/organizatiei;
C2. Utilizarea resurselor informatice in domeniul financiar-contabil;
C3. Prelucrarea informatiilor in vederea intocmirii de rapoarte financiar- contabile si/sau fiscale;
C4. Determinarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari;     
C5. Derularea operatiunilor specifice controlului financiar-contabil.

Competente transversale
CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila;
CT2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei;
CT3. Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.

Posibilitati de continuare a studiilor
Studii universitare de master.

Statut profesional conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania, 2022
Ocupaţii posibile conform COR: Cenzor; Controlor tezaur; Revizor contabil; Referent de specialitate financiar-contabilitate ; Controlor de gestiune.

Examenul de disertatie se desfasoara in conformitate cu Regulamentul UCDC privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie (RE05). vezi aici


PLAN DE INVATAMANT, anul I (IF), vezi aici
PLAN DE INVATAMANT, anul II (IF), vezi aici
PLAN DE INVATAMANT, anul III (IF), vezi aici

 

Acces rapid
 
 • Regulamente
 • Metodologii
 • Proceduri
 • Conturi Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei si Cercetarii
 • Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Centrul de Studii de Drept European - Academia Romana
 • Comisia Europeana
 • Ministerul Finantelor Publice
 • Banca Nationala a Romaniei

 • Proiecte
   

   

  Copyright 2018 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact