Home | UCDC |  Contact       
Bine ati venit la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor!     
 
 

 

ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE

Domeniul fundamental: ŞTIINTE ECONOMICE
Domeniul de licenţă: Economie şi Afaceri Internaţionale
Programul de studii: Economie şi Afaceri Internaţionale
Durata studiilor: 3 ANI
Forma de invatamant: cu frecvenţă (IF) sau cu frecvenţă redusă (IFR)

COMPETENTE ASIGURATE PRIN PROGRAMUL DE STUDII

Competente profesionale
C1. Realizarea de studii/analize privind mediul de afaceri;
C2. Asistenţă pentru pregatirea şi desfăşurarea negocierilor în afacerile internaţionale;
C3. Derularea afacerilor internaţionale potrivit clauzelor contractuale;
C4. Asistenţă în realizarea activităţilor specifice promovării internaţionale;
C5. Asistenţă în promovarea de acţiuni/ iniţiative în cadrul organizaţiilor economice internaţionale.

Competente transversale
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Statut profesional conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania, 2022
Consilier/expert/inspector/referent/economist in management, Consilier/expert/inspector/referent/economist in comert si marketing, Consilier/expert/inspector/referent/economist in relatii economice internationale, Consultant in management, Secretar economic (studii superioare)

PLAN DE INVATAMANT, anul I (IF),vezi aici
PLAN DE INVATAMANT, anul II (IF), vezi aici
PLAN DE INVATAMANT, anul III (IF), vezi aici
PLAN DE INVATAMANT, anul I (IFR), vezi aici
PLAN DE INVATAMANT, anul II (IFR), vezi aici
PLAN DE INVATAMANT, anul III (IFR), vezi aici

Examenul de licentaţă se desfasoară în conformitate cu Regulamentul UCDC privind Organizarea şi Desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie (RE05). vezi aici


Acces rapid
 
 • Regulamente
 • Metodologii
 • Proceduri
 • Conturi Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei si Cercetarii
 • Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Centrul de Studii de Drept European - Academia Romana
 • Comisia Europeana
 • Ministerul Finantelor Publice
 • Banca Nationala a Romaniei

 • Proiecte
   

   

  Copyright 2018 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact