Home | UCDC |  Contact       
Bine ati venit la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor!     
 
 

 

PROGRAMUL DE MASTER - GESTIUNE SI AUDIT FINANCIAR


-4 SEMESTRE-


MISIUNEA SI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII
     Misiunea programului de studii universitare de master "Gestiune si audit financiar" consta in instruirea masteranzilor in domeniul contabilitatii si auditului financiar, pentru a le oferi acestora o pregatire practica dedicata domeniului studiat, cu suportul teoretic curricular, alaturi de o echipa de cadre didactice universitare de renume, experimentata si deschisa dialogului si dezbaterilor profesionale.
     Prin finalizarea cursurilor, absolventul cu titlul de master in “Gestiune si audit financiar” va dobandi capacitatea de analiza, evaluare si decizie in problematica gestiunii financiare si a auditului financiar. In acest scop, Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" a semnat protocoale de colaborare cu Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR / 03.08.2012) si cu Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR / 02.04.2012).

COMPETENTE ASIGURATE PRIN PROGRAMUL DE STUDII

COMPETENTE PROFESIONALE
C1 Utilizarea avansata a conceptelor, principiilor si abordarilor pe care se bazeaza practica in domeniul gestiunii si auditului financiar;
C2. Realizarea de studii si lucrari complexe utilizand instrumentarul specific de gestiune si audit financiar in diagnosticarea problemelor de functionare, in fundamentarea deciziilor si in definirea strategiilor de dezvoltare sustenabila a organizatiilor publice si private;
C3. Folosirea tehnicilor moderne de identificare, evalure si reglementare in cadrul unor politici coerente vizând activitatea financiar-contabilă, optimizarea deciziilor si fluxurilor financiare, cresterea eficientei sistemului informational de sustinere a functiei financiar-contabile;
C4. Identificarea metodelor moderne de gestiune financiara, de optimizare a structurii financiare si de diagnosticare a situatiei patrimonial-contabile si economico-financiare a firmelor;
C5. Executarea de operatiuni complexe, desfasurarea de activitati de analiza, cercetare, sinteza si planificare in domeniul gestiunii si auditului financiar;
C6. Elaborarea  de strategii, politici si proceduri in domeniul gestiunii si auditului financiar.

COMPETENTE TRANSVERSALE
CT1. Realizarea la termen, cu acuratete, eficacitate si raspundere a atributiilor de serviciu ce presupun un nivel ridicat al expertizei profesionale, beneficiind de competente decizionale extinse, cu respectarea stricta a normelor de etica profesionala;
CT2.  Planificarea si organizarea activitatii de gestiune si audit financiar in cadrul firmelor in conditii de asumare a responsabilitatii specifice pozitiei decizionale detinute;
CT3.  Evaluarea nevoilor si planificarea propriei traiectorii in cariera in vederea diversificarii si imbogatirii competentelor profesionale, in acord cu exigentele societatii informationale si economiei bazate pe cunoastere.

Statut profesional conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania, 2022
Ocupaţii posibile conform COR: Expert contabil-verificator; Auditor intern; Auditor financiar; Expert fiscal; Consultant fiscal; Analist financiar; Auditor intern in sectorul public.

Examenul de disertatie se desfasoara in conformitate cu Regulamentul UCDC privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie (RE05). vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul I, vezi aici
PLAN DE INVATAMANT, anul II, vezi aici

DIRECTOR DE PROGRAM,
Conf. univ. dr. DUMITRASCU VADIM

 

Acces rapid
 
 • Regulamente
 • Metodologii
 • Proceduri
 • Conturi Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei si Cercetarii
 • Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Centrul de Studii de Drept European - Academia Romana
 • Comisia Europeana
 • Ministerul Finantelor Publice
 • Banca Nationala a Romaniei

 • Proiecte
   

   

  Copyright 2018 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact