Home | UCDC |  Contact       
Bine ati venit la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor!     
 
 

 

PROGRAMUL DE MASTER
MANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNATIONALE
-4 SEMESTRE-

MISIUNEA SI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII
Cursurile Programului de master “Managementul Afacerilor Internaţionale” se adresează tuturor absolvenţilor licenţiaţi ai învăţământului superior indiferent de profil sau specializare, care doresc sa aprofundeze specializarea obţinută la licenta sau sa dobândească o noua specializare.    
Programul de master urmăreşte dezvoltarea capacităţii analitice si de cercetare ştiinţifică în vederea fundamentării deciziilor cu privire la afacerile internaţionale, precum si dobândirea cunoştinţelor necesare în vederea implementării acestora în mediul de afaceri.
Un alt obiectiv al programului de master este dezvoltarea aptitudinilor de comunicare profesionala eficienta în mediul de afaceri internaţional, în principal prin discipline precum: Tratative comerciale în tranzacţii internaţionale sau Comunicare de afaceri în limba engleza.
Printr-o serie de discipline specifice aprofundării domeniului, programul oferă cursanţilor un plus de cunoştinţe fundamentale, precum: Managementul internaţionalizării firmei, Economie internaţională sau Cooperare economica internaţională, dar si cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului afacerilor internaţionale, precum: Dreptul internaţional al afacerilor sau Managementul proiectelor cu finanţare internaţională.

COMPETENTE ASIGURATE PRIN PROGRAMUL DE STUDII
COMPETENTE PROFESIONALE
C1.  Organizarea firmelor cu activități derulate la nivel internațional;
C2.  Fundamentarea deciziilor de afaceri la nivel internațional;
C3.  Elaborarea strategiilor de dezvoltarea afacerilor la nivel internațional;
C4.  Implementarea strategiilor de dezvoltare a afacerilor la nivel internațional;
C5.  Elaborarea de analize în domeniul afacerilor internaționale;

COMPETENȚE TRANSVERSALE
CT1. Realizarea individual sau în echipă a unor sarcini complexe sub presiunea timpului, în condiții de risc și incertitudine;
CT2. Planificarea și organizarea resurselor umane în cadrul unui grup/a unei organizații, în condiții de acceptare a diversității de opinie și de cultură, precum și a atitudinilor critice; evaluarea critic-constructivă a acestora;
CT3. Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră și adaptare a propriilor competențe profesionale si manageriale la dinamica mediului economic național și internațional.

STATUT PROFESIONAL CONFORM CLASIFICARII OCUPATIILOR DIN ROMANIA, 2022
Consilier/expert/inspector/referent/economist in management, Consilier/expert/inspector/referent/economist in relatii economice internationale, Consultant in management, Asistent de cercetare economist in management, Asistent de cercetare economist in marketing

Examenul de disertatie se desfasoara in conformitate cu Regulamentul UCDC privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie (RE05). vezi aici

PLAN DE INVATAMANT, anul I, vezi aici
PLAN DE INVATAMANT, anul II, vezi aici

 

DIRECTOR DE PROGRAM,
Conf. univ. dr. OANA MIONEL

 

Acces rapid
 
 • Regulamente
 • Metodologii
 • Proceduri
 • Conturi Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei si Cercetarii
 • Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Centrul de Studii de Drept European - Academia Romana
 • Comisia Europeana
 • Ministerul Finantelor Publice
 • Banca Nationala a Romaniei

 • Proiecte
   

   

  Copyright 2018 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact