Home | UCDC |  Contact       
Bine ati venit la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor!     
 
 

 

PROGRAMUL DE MASTER MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL


-4 SEMESTRE- 


MISIUNEA SI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII
Misiunea programului de studii universitare de master "Management financiar-contabil" consta in instruirea masteranzilor in domeniul analizei informatiilor financiar-contabile si luarii deciziilor financiare.  
Programul de master se inspira din ideea ca managementul financiar-contabil trebuie sa raspunda nevoilor strategice de adaptare cat mai eficienta a firmelor private si institutiilor publice la schimbarile profunde ce au loc in mediul economic national si international.
Programul "Management financiar-contabil" vizeaza o abordare interdisciplinara a domeniilor economie, management, finante si contabilitate, cu o experienta relevanta in domeniul finantelor si gestiunii financiare. Programul vizeaza un areal tematic circumscris domeniului Stiinte Economice – specializarea Finante.
Prin finalizarea cursurilor, absolventul cu titlul de master in management financiar-contabil va dobandi capacitatea de analiza, evaluare si decizie in arii profesionale legate de mecanismele financiar-contabile ale functionarii agentilor economici si  vor reusi sa se incadreze, intr-o proportie semnificativa, in domeniul calificarii universitare obtinute
Din punct de vedere a perspectivelor de angajare  estimate, acest domeniu este solicitat pe piata muncii, aprofundarea studiilor, contribuind la construirea unei cariere de succes in domeniul financiar – contabil.

COMPETENTE ASIGURATE PRIN PROGRAMUL DE STUDII
COMPETENTE PROFESIONALE
C1. Utilizarea avansata a conceptelor, principiilor si abordarilor pe care se bazeaza practica in domeniul managementului financiar-contabil;
C2. Realizarea de studii si lucrari complexe utilizand instrumentarul specific de management financiar – contabil in diagnosticarea problemelor de functionare, in fundamentarea deciziilor si in definirea strategiilor de dezvoltare sustenabila a organizatiilor publice si priate;
C3. Folosirea tehnicilor moderne de identificare, evaluare si reglementare in cadrul unor politici coerente vizand activitatea financiar-contabila, optimizarea deciziilor si fluxurilor financiare, cresterea eficientei sistemului informational de sustinere a functiei financiar-contabile;
C4. Identificarea metodelor moderne de management financiar-contabil, de optimizare a structurii financiare si de diagnosticare a situatiei patrimonial-contabile si economico-financiare a firmelor;
C5. Executarea de operatiuni complexe, desfasurarea de activitati de analiza, cercetare, sinteza si planificare in domeniul managementului financiar-contabil;
C6. Elaborarea de strategii, politici si proceduri in domeniul managementului financiar-contabil.

 COMPETENTE TRANSVERSALE
CT1. Realizarea la termen, cu acuratete, eficacitate si raspundere a atributiilor de serviciu ce presupun un nivel ridicat al expertizei profesionale, beneficiind de competente decizionale extinse, cu respectarea stricta a normelor de etica profesionala,
CT2. Planificarea si organizarea activitatii de gestiune si audit financiar in cadrul firmelor in conditii de asumare a responsabilitatii specifice pozitiei decizionale detinute,
CT3. Evaluarea nevoilor si planificarea propriei traiectorii in cariera in vederea diversificarii si imbogatirii competentelor profesionale, in acord cu exigentele societatii informationale si economiei bazate pe cunoastere.

STATUT PROFESIONAL CONFORM CLASIFICARII OCUPATIILOR DIN ROMANIA, 2022
Ocupaţii posibile conform COR: Expert contabil-verificator; Auditor intern; Auditor financiar; Analist preţ de revenire / costuri; Expert fiscal; Evaluator proiecte; Analist financiar.

Examenul de disertatie se desfasoara in conformitate cu Regulamentul UCDC privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie (RE05). vezi aici
PLAN DE INVATAMANT, anul I, vezi aici
PLAN DE INVATAMANT, anul II, vezi aici

 

Director program master,
Conf. univ. dr. Roxana Arabela Dumitrascu


 

Acces rapid
 
 • Regulamente
 • Metodologii
 • Proceduri
 • Conturi Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei si Cercetarii
 • Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Centrul de Studii de Drept European - Academia Romana
 • Comisia Europeana
 • Ministerul Finantelor Publice
 • Banca Nationala a Romaniei

 • Proiecte
   

   

  Copyright 2018 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact